Навчання допомагає покращити якість роботи співробітників, їх продуктивність та результати. Згідно з опитуванням IDC (International Data Corporation), компанії, які інвестують у навчання, мають на 24% вищу рентабельність, ніж компанії, які цього не роблять. Це вкотре підтверджує позитивний вплив корпоративного навчання на показники бізнесу, зростання прибутку,  продуктивності та ефективності працівників.

В матеріалі ми поговоримо про те, чому важливо вимірювати ефективність навчання, на які метрики варто звернути увагу та як використання LMS допомагає спростити процес аналізу ефективності. Досвід українських компаній та думки e-learning експертів. 

Чому важливо вимірювати ефективність навчання?

Олександр Сліпецьmentor El`Lab

Вимірювання ефективності навчання дозволяє нам обґрунтовано, базуючись на чітких критеріях, аналізувати успішність того, що ми робимо.

Три основні причини вимірювати ефективність навчання:

 • вас цікавлять реальні зміни, до яких призводить навчання;
 • ви хочете побачити прямі або опосередковані результати навчальної діяльності;
 • вам потрібно підтвердження ефективності навчальних програм.

Базуючись на основі цього вам потрібно:

 • побудувати систему індикаторів якості та результативності навчання (Що ми міряємо?);
 • розробити інструментарій для отримання даних (Як ми міряємо? Чим ми міряємо? Якими інструментами ми міряємо?);
 • після обробки результатів навчання провести аналіз (Що і як змінилося? Чи були вони ефективними і як вплинули на учасників навчання?).

Як виміряти ефективність навчання за допомогою інструментів LMS

Один із популярних методів оцінки ефективності навчання – модель Кіркпатріка, яка складається з 4 етапів оцінки. Зазвичай компанії використовують розширену версію, яка включає 5 етап – оцінка ROI (методика Джека Філіпса). 

Розглянемо кожен з етапів та розберемо, як їх впровадити за допомогою інструментів LMS.

Етап 1. Реакції

Перший етап передбачає збір зворотного зв’язку, оцінку задоволеності та вражень від навчання. Його результати допомагають визначити можливі недоліки та відмінності в потребах, а також наскільки успішний досвід навчання з точки зору залучення.

Практичне застосування: для оцінки реакцій можна використовувати різні методи, такі як: опитування, відгуки, інтерв’ю, фокус-групи тощо. Найпоширеніший – опитування. Вони можуть включати запитання про загальні враження від навчання, зручність формату, якість викладання матеріалу тощо. 

Такі опитування легко створити в системі дистанційного навчання LMS Collaborator. Використовуйте декілька форматів запитань, зокрема питання з відкритою відповіддю, які допомагають отримати більш розгорнуту думку. Для збереження конфіденційності можна налаштувати проведення опитування анонімно.

Приклад опитування для збору зворотного зв’язку, створеного в LMS Collaborator

Етап 2. Навчання

На цьому етапі оцінюються знання, вміння та навички, які отримали співробітники в результаті проходження навчальної програми. Результати оцінки дозволять зрозуміти, наскільки успішно учасники засвоїли матеріал. 

Практичне застосування: для оцінки знань можна використовувати: тестування, опитування, практичні завдання, симуляції тощо. 

За допомогою LMS  ви можете реалізувати та автоматизувати таку оцінку. Наприклад, в LMS Collaborator ви можете створювати тестування з різними типами запитань. Також об’єднувати декілька тестів в один комплексний, який дозволяє перевірити знання з декількох вивчених тем. 

Приклад тестування в LMS Collaborator

Як бонус система збирає статистику відповідей користувачів. На порталі доступні різні види звітів, що дозволяють подивитися детальну аналітику по навчанню, відстежити динаміку, активність користувачів, результати тощо. 

Звіт з тестування на навчальному порталі LMS Collaborator

Етап 3. Поведінка 

Під час цього етапу оцінюється наскільки успішно співробітники можуть застосувати отримані знання, вміння та навички в реальних ситуаціях. Це важливо, оскільки дозволяє визначити, чи є навчальна програма корисною, чи надає необхідні практичні знання. 

Практичне застосування: для цієї  оцінки є перелік різних методів: зворотний зв’язок про зміну поведінки від колег, спостереження на робочому місці, чек-лист для перевірки виконання процесів наставниками та керівниками, аудит дотримання стандартів та процесів тощо. 

Чек-листи – один із найзручніших способів оцінки, який дозволяє об’єктивно визначити, як співробітники дотримуються процесів, оцінити якість роботи, рівень професіоналізму, компетенцій та знань. Такі чек-листи є у функціоналі LMS Collaborator. Необхідно підготувати список критеріїв та шкалу оцінки, за якою будуть оцінюватись співробітники. 

Приклад чек-листа для оцінки поведінки співробітників

Етап 4. Результати

На цьому етапі оцінюється різниця метрик «до» та «після» проведення навчання. Результати допомагають визначити ефективність навчання, чи вдалось досягти поставлених цілей та очікуваних результатів. 

Практичне застосування: оцінка на цьому рівні може включати такі елементи: оцінка знань та вмінь учасників до і після навчання, оцінка їхньої продуктивності та ефективності в роботі після проведення навчання. А також оцінка впливу навчання на робоче середовище та бізнес-показники. 

Етап 5. Підрахунок віддачі від інвестицій (ROI)

Останній етап – підрахунок ROI (Return on Investment) навчання, співвідношення витрат на навчання до отриманої від нього вигоди. Оцінка ROI дозволяє визначити, наскільки ефективним є інвестування в навчання та чи є воно фінансово вигідним для компанії. 

ROI розраховується за формулою:

ROI = (прибуток – витрати) / витрати * 100%

Не завжди можна визначити ROI навчання. Оскільки вплив навчання на доходи  компанії є опосередкованим та інколи непомітним. А зміна поведінки працівників не завжди прямо впливає на доходи чи витрати компанії. 

Ви можете зосередитись на вимірюванні витрат на навчання та втрат від часу «перерви» співробітника під час навчання та комунікацій пов’язаних з цим. Ефективно організоване навчання має корелювати з доходами та економією ресурсів компанії. Це можна побачити порівнюючи метрики етапу 4 та етапу 3 або 2.

Як вимірювання ефективності навчання впливає на навчання та на бізнес?

Мирослав Боцула, CEO&CoFounder LMS Collaborator

Будь-який бізнес працює заради розвитку: прибутку, продукту, сервісу, рівня життя співробітників, вдосконалення оточення тощо. Тому вимірювати ефективність навчання впливом на розвиток компанії – це правильно.

Як зробити корпоративне навчання ефективним? Робіть дизайн навчання за моделлю Кіркпатріка навпаки – з останнього етапу до першого.  

Поставте на перше місце питання «Які бізнес-метрики потрібно покращити?» і тільки після цього – «Кого і чому саме потрібно навчити?». Тоді всі навчальні процеси будуть спрямовані на результат – розвиток бізнесу. А ще – навчання буде мати чіткі, вимірювані цілі та через це «приречене» бути ефективним, щоб існувати.

Висновок

Після провадження будь-якого навчання важливо проводити оцінку його ефективності. Ретельний аналіз допомагає виявити та виправити можливі недоліки, підвищити продуктивність та ефективність співробітників і компанії в цілому. Використання LMS в оцінці ефективності дозволяє спростити роботу з аналітикою: автоматизувати збір даних та аналіз статистики навчання. Завдяки інструментам LMS Collaborator ви зможете практично реалізувати модель Кіркпатріка:

 • виміряти ефективність навчання;
 • оцінити реакції співробітників та організувати збір зворотного зв’язку; 
 • проаналізувати якість засвоєння знань; 
 • подивитися детальну аналітику по навчанню, відстежити динаміку, активність, результати;
 • оцінити роботу співробітників та їх вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Читайте ще: Майбутнє HR: 10 навичок, які варто розвивати вже сьогодні