У вас є питання щодо працевлаштування, зарплати, атестації, звільнення або дискримінації на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Редакція The Point продовжує рубрику «Запитайте юриста». У коментарях до кожного матеріалу рубрики ви можете ставити запитання, пов’язані з вашими робочими правами та обов’язками. І ми попросимо експертів – провідних фахівців у сфері трудового права – роз’яснити спірні моменти.

«Які існують обмеження щодо спільної роботи близьких осіб у державних/недержавних  установах?», «Чи можуть спільно працювати дружина та чоловік, які перебувають в офіційному/цивільному шлюбі?», «Хто та яку відповідальність несе за порушення норм законодавства щодо спільної праці родичів?», – на запитання від наших читачів відповідають експертки.

Богдана Пархомчук, старший юрист AVELLUM

Діана Лисенко, юрист AVELLUM

Які громадяни є близькими родичами

У Кодексі законодавцем не визначено осіб, які вважаються близькими родичами. Проте ми можемо звернутися за відповіддю до ЦКУ. Таке правило встановлено ст. 9 ЦКУ, відповідно до якої, у випадку, якщо трудові відносини не врегульовані іншими актами законодавства, застосовуються положення ЦКУ.

Так, у ст. 68 ЦКУ зазначено, що близькі родичі – це чоловік/дружина, батьки, діти, брат, сестра особи.

Також коло близьких родичів встановлено Законом, серед них, зокрема особи, які:

  • живуть разом, ведуть спільний побут, мають взаємні права та обов’язки із відповідальною особою, зокрема громадяни, які перебувають у цивільному шлюбі;
  • чоловіки, дружини, батьки, матері, вітчими, мачухи, сини, дочки, пасинки, падчерки, рідні брати/сестри, дідусі, бабусі, прадіди, прабабусі, онуки, внучки, правнуки, правнучки, зяті, невістки, тесті, тещі, свекри, свекрухи, усиновлювачі/усиновлені, опікуни/піклувальники, громадяни, якими опікуються/за якими піклується згадана особа (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону).

Отже, залежно від обставин, ми можемо використовувати перелік близьких родичів, встановлений ЦКУ або Законом.

Спільна праця близьких осіб у держустановах: обмеження

Такі обмеження передбачені в ст. 27 Закону і насамперед встановлені законодавцем, аби не виник конфлікт інтересів. Так, наприклад, певні особи (Президент України, держслужбовці, судді, військові посадові особи ЗСУ, посадові та службові особи органів прокуратури, поліцейські) не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або прямо підпорядковуватися близьким їм особам.

Громадяни, які планують зайняти відповідні посади, повинні повідомити керівника про близьких їм осіб, які працюють у цій організації.

Спільна праця близьких осіб на підприємствах недержавної форми власності

У приватному секторі вимоги законодавця стосовно спільної праці родичів є менш вибагливими. Кодекс у ст. 25-1 закріплює лише право працедавця встановлювати обмеження щодо спільної роботи в одній і тій же організації громадян, які є близькими родичами/свояками (батьками, подружжям, братами, сестрами, дітьми, а також батьками, братами, сестрами і дітьми подружжя). Навіть якщо працедавець вирішить скористатися цим правом, він може встановити обмеження лише у разі, коли близькі родичі/свояки безпосередньо підпорядковані/підконтрольні одне одному у процесі виконання трудових обов’язків.

Чи можуть спільно працювати дружина та чоловік, які перебувають в офіційному/цивільному шлюбі?

Дружина та чоловік можуть спільно працювати, але є деякі винятки. З аналізу наведених вище норм вбачається, що у такому випадку неважливо, перебувають вони у зареєстрованому шлюбі чи проживають спільно однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Якщо мова йде про працю у приватному секторі, вирішальною буде позиція працедавця – чи скористається він правом, закріпленим ст. 25-1 Кодексу, для того, щоб запровадити обмеження на спільну працю близьких родичів. Варто зауважити, що такі обмеження можуть виникати лише у тому випадку, якщо чоловік та дружина, виконуючи трудові обов’язки, безпосередньо підпорядковані або підконтрольні одне одному. В іншому випадку обмеження спільної праці чоловіка чи дружини з боку працедавця є незаконними.

У державному ж секторі це правило є імперативним і не залежить від позиції працедавця. Так, дружина та чоловік не можуть мати одне одного в прямому підпорядкуванні або бути прямо підпорядкованими одне одному в процесі трудової діяльності.

Відповідальність за порушення норм законодавства щодо спільної праці родичів

У ч. 2 ст. 27 Закону йдеться про те, що у випадку, коли виявлене пряме підпорядкування, такі відповідальні особи, а також їх близькі родичі, мають усунути таке порушення протягом 15 днів. В іншому випадку все той же Закон надає два можливі варіанти вирішення даної ситуації.

  • Відповідальних осіб або їх близьких родичів переведуть на іншу посаду, яка унеможливить пряме підпорядкування (це відбувається протягом 1 місяця).
  • В разі, якщо таке переведення неможливе, громадянина, який перебуває у підпорядкуванні, можуть звільнити.

Кодекс також передбачає відповідальність за перебування попри вимоги Закону у прямому підпорядкуванні у близького родича. Це вважається додатковою підставою для розірвання ТД з ініціативи керівника (п. 4 ч. 1 ст. 41 Кодексу).